De stichting

Statutaire bestuurssamenstelling per januari 2019

Else Broekman, voorzitter
Arend de Roever, penningmeester
Herman Rieken, secretaris
Sjoerd van den Berg
Arnold Marinissen - artistiek adviseur
Manon Wagenmakers - secretariële ondersteuning

Beloningsbeleid
De bestuurders zullen hun expertise belangeloos ter beschikking stellen en voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.  Er zal geen beroep gedaan worden op vacatiegeld.

Algemene gegevens

Stichting Jan Pustjens Foundation,
Ook genoemd Stichting JPF

Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam
E-mail info@janpustjensfoundation.nl

Kamer van Koophandel no. 62350595
RSIN no. 8547.81.857
Bankrekening: NL20ABNA0477493564

ANBI

ANBIDe Stichting heeft van de belastingdienst de status verkregen van een ANBI dan wel een zgn. culturele ANBI.
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Hieraan zijn, voor zowel schenker als verkrijger, belastingvoordelen verbonden die door de belastingdienst als volgt omschreven worden:

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Stichting als ontvanger hoeft geen belasting over de verkregen bedragen te betalen.

Check altijd uw persoonlijke omstandigheden bij het doen van giften, omdat deze individueel kunnen verschillen.

Financieel Verslag 2019

Het banksaldo per 01.01.2019 bedroeg € 10.548.
In 2018 is aan giften ontvangen € 11.300.

De uitgaven bedroegen totaal € 8.536:

  • € 743   (administratieve- en IT kosten) 
  • € 7.262  (JP Focus Day 2019 + voorbereiding 2020) 
  • € 531 (diversen)


Het banksaldo per 31.12.2019 bedroeg € 13.312.

 

Balans per 31.12.2019:
Activa
Liquide middelen
€ 13.312
Passiva
Kapitaal
€ 13.312

 

AVG

De JPF werkt conform een privacy protocol, e.e.a. inzake de AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De Jan Pustjens Foundation is sinds 9 mei jl. gevestigd:
Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

Slagwerkers uit heel Nederland zijn op zondag 26 januari a.s. in groten getale aanwezig bij de vijfde Jan Pustjens Focus Day in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam. Binnen het thema “de vroege klassiekers” klinkt tijdens deze jubileumeditie muziek van onder andere John Cage, Lou Harrison en Carlos Chávez. Speciale gast is de Amerikaanse slagwerker/componist Jason Treuting, bekend van het ensemble Sō Percussion.

 

 

In juni, tijdens de tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen, ontving u in
onze nieuwsbrief al de eerste voorbode voor de 5de Jan Pustjens Focus Day op zondag 26 januari 2020 in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.

together

Tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen hebben we al achter de rug: voorbodes van de aanstaande zomertijd. Deze nieuwsbrief is een voorbode van de 5de Jan Pustjens Focus Day

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

De 4de JP Focus Day zal op zondag 27 januari 2019 wederom gehouden worden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.