Welkom

Jan Pustjens had grote belangstelling voor het stimuleren van opleidingsmogelijkheden voor jonge getalenteerde slagwerkers. Daarbij was het herkennen van talent en het creëren van mogelijkheden dit tot ontwikkeling te brengen zijn belangrijkste drijfveer.

De doelstellingen van de stichting kunnen als volgt worden samengevat:

Het herkennen en selecteren van uitzonderlijk talent op het gebied van slagwerk in een klassieke muziek omgeving.

Het stimuleren van opleidingstrajecten om dit talent tot ontwikkeling te brengen.

Het initiëren van kennisoverdracht op het gebied van slagwerk gerelateerde muziek.

Het ondersteunen bij het ter beschikking stellen van materiaal en muziekinstrumenten, omdat e.e.a. gezien wordt als onmisbaar bij de integratie van slagwerk in een breder muzikaal verband.

Het mogelijk maken van het volgen van masterclasses en andere opleidingsmogelijkheden, stages en werkbezoeken van onder andere concerten en festivals, zowel nationaal als internationaal.

Het realiseren van zomercursussen dan wel het bijwonen van bestaande initiatieven op dat gebied.

Stimulering van kennis over vastlegging en overdracht van muziek door bv. CD realisatie en/of anderszins, mede met gebruikmaking van sociale media en aan internet gerelateerde mogelijkheden en initiatieven.

In de oprichtingsakte d.d. 7 januari 2015 zijn deze doelen in algemene zin als volgt samengevat :

‘..het ondersteunen en stimuleren van jong slagwerktalent op materieel en immaterieel gebied en voorts al hetgeen wat hiermee zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst... ‘

De Jan Pustjens Foundation is sinds 9 mei jl. gevestigd:
Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

Slagwerkers uit heel Nederland zijn op zondag 26 januari a.s. in groten getale aanwezig bij de vijfde Jan Pustjens Focus Day in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam. Binnen het thema “de vroege klassiekers” klinkt tijdens deze jubileumeditie muziek van onder andere John Cage, Lou Harrison en Carlos Chávez. Speciale gast is de Amerikaanse slagwerker/componist Jason Treuting, bekend van het ensemble Sō Percussion.

 

 

In juni, tijdens de tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen, ontving u in
onze nieuwsbrief al de eerste voorbode voor de 5de Jan Pustjens Focus Day op zondag 26 januari 2020 in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.

together

Tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen hebben we al achter de rug: voorbodes van de aanstaande zomertijd. Deze nieuwsbrief is een voorbode van de 5de Jan Pustjens Focus Day

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

De 4de JP Focus Day zal op zondag 27 januari 2019 wederom gehouden worden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.