Beleid

Het beleidsplan is er op gericht initiatieven te nemen en werkzaamheden te verrichten die uitvoering geven aan de doelstellingen van de stichting. Het betreft in grote lijnen het selecteren van mogelijkheden, waarbij de doelstellingen zo effectief mogelijk, met de beschikbare middelen, kunnen worden gerealiseerd.

Naast de reeds bij de oprichting toegezegde donaties, zal een actieve fondsenwerving worden uitgevoerd, bij zowel sympathisanten in de wereld van de muziek, als daarbuiten. Er zal een actief p.r. beleid gevoerd worden, om de Stichting JPF onder de aandacht te brengen van een breed publiek, waarbij nadrukkelijk zal worden gestreefd dit mede te doen buiten het traditionele en reeds bestaande circuit van de klassieke muziek.

Het werven van fondsen ter ondersteuning van de nog te ontwikkelen activiteiten zal in eerste instantie individueel per project op de afgestemde doelgroep worden gericht, om te participeren in de realisatie daarvan. Ten tweede is het doel meerdere doelgroepen in de wereld van klassieke muziek, orkesten en opleidingsinstituten en hun trendvolgers te benaderen, om in bredere zin de stichting te ondersteunen. Daarbij wordt gezocht naar een solide basis voor continuïteit in de toekomstige activiteiten.
De website zal er mede toe dienen om aan belangstellenden de mogelijkheid te geven voorstellen te doen of aanvragen in te sturen. Het beoordelen van deze aanvragen voor ondersteuning en bijdrages die individueel dan wel collectief worden ingediend, wordt gedaan door het bestuur. Deze zullen op basis van de criteria zoals vastgesteld in de doelstellingen worden getoetst op wenselijkheid, haalbaarheid en financiële mogelijkheden.

Bij toewijzing zal actieve begeleiding en controle plaats vinden, voorzien van voortgangsrapportage en blijvende toetsing aan de doelstellingen, hetgeen mede tot de bestuurlijke werkzaamheden zal behoren.

De Jan Pustjens Foundation is sinds 9 mei jl. gevestigd:
Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

 

Ongetwijfeld herinnert u zich onze meest recente Nieuwsbrief van december 2020 waarin wij de Jan Pustjens Focus Day 2021 op zondag 31 januari a.s. aankondigden. De JP Focus Day, inmiddels een waardevolle traditie, nu voor de 6de keer met studenten van alle Nederlandse conservatoria die zich laten inspireren door vooraanstaande masters uit de slagwerkwereld. Dit jaar de Amerikaanse slagwerker en componist Michael Burritt en de Nederlandse slagwerker Peter Prommel (voormalig student van Jan Pustjens).

In juni, tijdens de tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen, ontving u in
onze nieuwsbrief al de eerste voorbode voor de 5de Jan Pustjens Focus Day op zondag 26 januari 2020 in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.

together

Tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen hebben we al achter de rug: voorbodes van de aanstaande zomertijd. Deze nieuwsbrief is een voorbode van de 5de Jan Pustjens Focus Day

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

De 4de JP Focus Day zal op zondag 27 januari 2019 wederom gehouden worden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.