Welkom

Jan Pustjens had grote belangstelling voor het stimuleren van opleidingsmogelijkheden voor jonge getalenteerde slagwerkers. Daarbij was het herkennen van talent en het creëren van mogelijkheden dit tot ontwikkeling te brengen zijn belangrijkste drijfveer.

De doelstellingen van de stichting kunnen als volgt worden samengevat:

Het herkennen en selecteren van uitzonderlijke talent op het gebied van slagwerk in een klassieke muziek omgeving.

Het stimuleren van opleidingstrajecten om dit talent tot ontwikkeling te brengen.

Het initiëren van kennisoverdracht op het gebied van slagwerk gerelateerde muziek.

Het ondersteunen bij het ter beschikking stellen van materiaal en muziekinstrumenten, omdat e.e.a. gezien wordt als onmisbaar bij de integratie van slagwerk in een breder muzikaal verband.

Het mogelijk maken van het volgen van masterclasses en ander opleidingsmogelijkheden, stages en werkbezoeken van onder andere concerten en festivals, zowel nationaal als internationaal.

Het realiseren van zomercursussen dan wel het bijwonen van bestaande initiatieven op dat gebied.

Stimulering van kennis over vastlegging en overdracht van muziek door bv. CD realisatie en/of anderszins, mede met gebruikmaking van sociale media en aan internet gerelateerde mogelijkheden en initiatieven.

In de oprichtingsakte d.d. 7 januari 2015 zijn deze doelen in algemene zin als volgt samengevat :

‘..het ondersteunen en stimuleren van jong slagwerktalent op materieel en immaterieel gebied en voorts al hetgeen wat hiermee zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst... ‘