Focus Day 2019

 

Amsterdam, juni 2018

N I E U W S B R I E F

De zomer nadert en het reguliere concertseizoen loopt ten einde. Tijd om u - voordat u van uw vakantie gaat genieten - nog even op de hoogte te stellen van de laatste nieuwtjes van de Jan Pustjens Foundation.

Focus Day 2019
Allereerst natuurlijk over de 4e Focus Day in successie op zondag 27 januari 2019, wederom in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam. Gelet op het succes van de Focus Day in 2018 is het thema ook deze keer “slagwerkensembles” nu uitgebreid met het actuele thema “muziektheater”. Het unieke hiervan is dat van meerdere conservatoria studenten elkaar ontmoeten en samenwerken, iets wat daarvoor nog nooit op die manier gebeurd was. Groot enthousiasme dus! 

Met enige trots hebben we ook nu weer 2 wereldvermaarde slagwerkers/docenten bereid gevonden naar Amsterdam te komen: de Fransman Jean-Pierre Drouet (1935) en de Duitser Christian Dierstein (1963). De eerste doceerde jarenlang in Parijs, de tweede geeft les in Bazel. Beiden hebben hun sporen verdiend op het gebied van de hedendaagse muziek en samengewerkt met componisten zoals Berio en Stockhausen. Masterclasses gaven zij over de hele wereld, ze maakten diverse cd-opnamen en werkten mee aan radio- en tv programma’s. Ze hebben beiden een grote educatieve ervaring. Het klinkt veelbelovend en de reacties uit de Nederlandse slagwerkwereld zijn op voorhand al uitermate positief. Ook nu weer nemen ensembles van de Nederlandse conservatoria deel aan dit unieke gebeuren. Noteer deze datum alvast in uw agenda, eind van dit jaar informeren wij u nader.

Het Internationaal Tromp concours
Van 8 t/m 18november vindt in het Muziekgebouw in Eindhoven het tweejaarlijks Internationaal Tromp concours voor slagwerk plaats. Dit concours bestaat sinds 1970 en neemt een bijzondere plaats in de wereld van slagwerk in. Deelnemers uit de gehele wereld worden na een voorselectie uitgenodigd naar Eindhoven te komen. Repertoire days worden gehouden in o.a. Boston, Moskou, Tokyo, Sao Paulo en Shanghai. De jury is samengesteld uit topslagwerkers uit deze wereld, deze keer onder voorzitterschap van onze adviseur Arnold Marinissen. Het bestuur van de Jan Pustjens Foundation heeft gemeend voor dit concours een speciale prijs in het leven te roepen voor de meest getalenteerde trommelaar van het concours. De jury beslist wie de prijs ontvangt, dat kan zowel iemand uit de voorronde als de finale zijn.
Meer informatie over dit concours vindt u op tromppercussion.com

Compositie “Iron Velvet”
Tijdens de Focus Day 2018 ging dit werk, gecomponeerd door Arnold Marinissen in opdracht van de Jan Pustjens Foundation, in de Bernard Haitinkzaal in première. Sven Hoscheit, Richard Jansen, Ramon Lormans, Herman Rieken, Agostinho Sequeira en Rachel Zhang vormden het sextet. De opname van dit werk is te zien op onze website. Onlangs is er op het label Sphinx ook een cd verschenen met werken van Marinissen waaronder ook dit werk. Een voorbeeld van inspirerende samenwerking.

Slagwerktalent Steije Maurer
Misschien wel het jongste slagwerktalent van Nederland, Steije Maurer, kreeg onlangs een uitnodiging van de wereldberoemde Keiko Abe om in Japan deel te nemen aan haar masterclass. Dit mag beschouwd worden als een bijzondere erkenning van zijn talent. Bij het bestuur van onze Stichting was Steije geen onbekende meer, o.a. door een optreden voor NPO Radio 4 tijdens het programma Spiegelzaal in het Concertgebouw. Mede dankzij een financiële tegemoetkoming van onze Stichting kon Steije afreizen naar Japan. Dat hij genoten heeft van deze kans van zijn leven is te lezen en te zien in een verslag en foto’s op onze website. Ook dit past binnen de doelstellingen van de Foundation.

Financieel jaarverslag 2017
Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 29 mei jl. het jaarverslag goedgekeurd en aan de penningmeester Arend de Roever - onder dank - decharge verleend.

Wet AVG
Onlangs is de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De Jan Pustjens Foundation houdt zich aan de daarin vastgelegde regelgeving. De beperkte adresgegevens die wij van belangstellenden bijhouden worden op geen enkele wijze met andere partijen gedeeld. Indien u geen prijs stelt op de ontvangst van onze Nieuwsbrief is daarin altijd een link opgenomen waarmee u zich kunt uitschrijven.

Adreswijziging Stichting
De Jan Pustjens Foundation is sinds9 mei jl. gevestigd: Plantage Parklaan 12, 1018 ST Amsterdam.

Wij wensen u een heerlijke muzikale zomer en verheugen ons op de komende activiteiten.
 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur van de Jan Pustjens Foundation

 

Else Broekman
voorzitter

De Jan Pustjens Foundation is sinds 9 mei jl. gevestigd:
Plantage Parklaan 12
1018 ST Amsterdam

Jan Pustjens

Jan Pustjens was een begenadigd slagwerker die nationaal en internationaal furore maakte. Hij was als solo slagwerker verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

Nieuws

 

Ongetwijfeld herinnert u zich onze meest recente Nieuwsbrief van december 2020 waarin wij de Jan Pustjens Focus Day 2021 op zondag 31 januari a.s. aankondigden. De JP Focus Day, inmiddels een waardevolle traditie, nu voor de 6de keer met studenten van alle Nederlandse conservatoria die zich laten inspireren door vooraanstaande masters uit de slagwerkwereld. Dit jaar de Amerikaanse slagwerker en componist Michael Burritt en de Nederlandse slagwerker Peter Prommel (voormalig student van Jan Pustjens).

In juni, tijdens de tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen, ontving u in
onze nieuwsbrief al de eerste voorbode voor de 5de Jan Pustjens Focus Day op zondag 26 januari 2020 in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.

together

Tropische dagen, hevige regenval en de eerste zware stormen hebben we al achter de rug: voorbodes van de aanstaande zomertijd. Deze nieuwsbrief is een voorbode van de 5de Jan Pustjens Focus Day

In 2018 bezocht de Jan Pustjens Stichting het TROMP slagwerk concours om een ​​speciale prijs uit te reiken om een ​​jong talent verder te ondersteunen. De prijs werd uitgereikt aan Elliott Gaston-Ross! We wensen hem het allerbeste in zijn veelbelovende carrière en muzikale reis!

De 4de JP Focus Day zal op zondag 27 januari 2019 wederom gehouden worden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
Op donderdag 12 april 2018 kwamen we (mijn moeder, Ramon Lormans , en ik) na een lange reis aan in Hiroshima. We werden opgehaald door een moeder van éen van de ensemble-leden van het Hiroshima Junior Marimba Ensemble. De mensen van de organisatie waren erg attent, lief en wilden dat alles ging volgens plan.
Filmimpressie van de 3de Jan Pustjens Focus Day op 28 januari 2018 gehouden in de Bernard Haitinkzaal van het Conservatorium van Amsterdam.
JP Focus Day 2018, op 28 januari jl. werd een zeer succesvolle dag die in het teken stond van een unieke masterclass van Zoltán Rácz

Graag verwijzen wij u naar de Engelse site - zie rechtsboven - voor de leuke bijdrages van Mervyn Groot en Sven Hoscheit, naar aanleiding van support van de Stichting die zij hebben ontvangen, voor de verdere ontwikkeling van hun projecten.